Knauf Knauf
Weiter

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik, Çerez Politikası ve Ticari Elektronik İletişim İzni Hakkında Bilgilendirme

Şirketimiz Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları Tic. ve San. A.Ş. (Knauf AŞ) ve www.knauf.com.tr sitemizde ve alt alan adlarında bulunan web sayfalarında (*.knauf.com.tr) (web sayfaları), ziyaretçi bilgilerinin gizliliği, kişisel verilerin (bilgilerin) korunması, saklanması, işlenmesi-kullanımı-imhası, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda aşağıdaki esaslar geçerlidir.

Bilgilerin Korunması

Ziyaretçiler tarafından verilen edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Knauf AŞ tarafından ilgili sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.

Bilgilerin İşlenme Amacı ve Kişisel Veri İşlemleri

Gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkeler ile kişisel veri saklama-imha politikalarına uygun olmak üzere; Sitemizi ziyaret bilgileriniz ile iletişim bilgileriniz ve diğer her türlü kişisel olan-olmayan bilgileriniz, şirketimiz Knauf AŞ ve iş ortakları, servis sağlayıcıları-tedarikçileri ve (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağı işletmecileri dahil olmak üzere) belirleyecekleri diğer üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, aşağıda ve kişisel veri mevzuatında öngörülen usuller ile işlenebilecektir.

Böylece kisişel bilgileriniz, Knauf AŞ ve diğer bahsi geçen kuruluşlar tarafından gerek yasal nedenlerle her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama ve bilgilendirmeler yapılması amacı ile, her türlü otomatik olan/olmayan yöntemlerle temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, (yurt içinde-dışına) aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere (Bundan böyle hepsini birlikte ifade etmek üzere "işlenme" veya "işlem(e)" olarak anılacaktır) tabi tutulabilecek, kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca izniniz de rica edilebilecektir.

Sitemizde Çerez Uygulaması

Knauf AŞ, ziyaretçilerine daha iyi bir gezinti deneyimi sağlamak için çerezler (cookies) kullanmaktadır.

Çerezler, web sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, web sayfamızı ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamaktır. Çerezler aynı zamanda gelecekte web sayfamız üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca çerezleri, kişilerin web sayfamızı nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Knauf AŞ, kendi web sayfalarında “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” kullanmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının Knauf AŞ web sayfasından ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Kalıcı çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Knauf AŞ, web sayfalarında 3. taraf sağlayıcılar tarafından sağlanan çerezler ile demografi, web sayfası içerisinde gezinme şekli, kişisel bilgiden arındırılmış coğrafi lokasyon, ilgi alanları,kullanılan gezinti programı ve kullanım dili, daha önceki ziyaretler ve anlık ziyaret ve gezinme verileri gibi verileri toplayabilir. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurun.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez (Cookie) kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından silebilir ya da engelleyebilirsiniz. İnternet sitemizi kullanırken çerezlerinizin kullanılmasını istemiyorsanız buraya tıklayarak reddedebilirsiniz . Çerez kullanımını reddetmenizin internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Knauf.com.tr alan adı ve alt sayfalarında yer alan tüm bilgiler ve veriler salt bilgilendirme amaçlıdır, bilgilerin güncelliğine, bütünlüğüne, güvenirliliğine, kullanılabilirliğine ve doğruluğuna dayanak gösterilemez ve garanti verilemez. Knauf tarafından web sayfasında sağlanan bilgilerin tümü büyük bir özen gösterilerek toplanmış, işleme alınmış ve denetlenmiştir ancak yayınlanabilecek/yayınlanmış her türlü bilgi, belge, performans beyanı, iletişim bilgisi, ticari ünvanlar herhangi bir yasal bağlayıcılık veya kanıt oluşturmamaktadır.

Çerez kullanımı ile ilgili detaylı bilgi almak için, iletişim formumuzu kullanarak Knauf AŞ'ye ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçilerimizin bize ulaşın linkindeki formu doldurması ve Knauf AŞ.’ye ait her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla Knauf AŞ tarafınca e-posta/mail gönderilmesini istiyorum seçeneğini işaretlemesi suretiyle yine kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla Knauf AŞ tarafınca e-posta/mail ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir. Ziyaretçilerimize Knauf AŞ. tarafından ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

Knauf AŞ, söz konusu kişisel verilerinizi 6698 Sayılı KVKK’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, bayilerimiz, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, Knauf AŞ adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız

İsim, soyisim, meslek/iş, kurum/firma, mail adresi, cep telefon numarası, sabit telefon numarası gibi kişisel bilgilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla işleneceği ve kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında tarafınıza böylece bilgi verilmesinin yanı sıra;

  • Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, keza eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ayrıca, bilgilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Veri Sorumlusuna Başvuru

Knauf AŞ tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman 6698 sayılı Kanun’un 11.maddesinde yer alan ve yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olan Knauf AŞ’ye aşağıda belirtilen adresimize yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres:Knauf Moment Beştepe Ofis
Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218
06560 Beştepe-Yenimahalle / ANKARA

Telefon : 0090 312 297 01 00

Email : [email protected]

KVKK Talepleri İçin: [email protected]