Knauf Knauf

Başarı İçin Etik Değerler

İş Ahlakı ve Kalite Yönetimi

Weiter

Our philosophy

Kalite Yönetimi

Zengin geleneklere sahip bir aile firması olarak, Knauf Grubu güçlü bir temele ve kurumsal değerlere sahiptir.

Şirket olarak, hızla gelişen ve değişen günümüz dünyasında etik ve ahlaki değerlerin olması gerektiğine inanıyoruz, Güven, uyum ve işbirliği bu değerler olmadan sağlanamaz.

Knauf Grubu, sektörde en yüksek ürün kalitesi, geniş ürün çeşitliliği ve kapsamlı destek hizmetleriyle bilinmektedir. Biz sözkonusu temelimiz ve kurumsal değerlerimizin katkısıyla; yapılar için tasarım, teknoloji, enerji ve maliyet verimliliği konularında en yüksek beklentileri dahi karşılayan yüksek performanslı ürünler ve sistem çözümleri üretiyoruz.

Sürekli gelişimi sağlamak, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için teknolojik gelişmeleri takip ediyor, şirket felsefemize uygun olarak yenilikçi düşünce ve fikirleri teşvik ediyoruz. Yeni gelişmeler konusundaki heyecanını ilk günkü gibi koruyan Knauf Grubu, bu sayede yıllar içinde kendini ispatlamış ve şuanki saygınlığına erişmiştir.

İşbirliği ve Uyum

İşbirliği, şirket felsefemizin en önemli değerlerinden biridir. Müşterilerimiz ve çalışanlarımızla güvenilir ilişkiler kurmamızda işbirliği kavramı şirketimizin yol göstericisidir.

Knauf Grubu, iş ortaklarının, müşterilerinin ve pazarın gereksinimlerini, taleplerini anlıyor, kendisini beklentiler ve değişimlere uygun olarak sürekli geliştirmeye çalışıyor. Bu noktada yakın ilişkiler, ürün ve hizmet yelpazemizde,şirket stratejimize bağlı kalarak, daha işlevsel ve daha uyumlu yeniliklere gitmemize olanak tanıyor.

Quality Means Quality Optimization

Kalite Yönetimi

Knauf Grubu, ürün ve hizmetleri için açık, net ve sürekli bir kalite garantisi taahhüt ediyor. Koşulsuz müşteri memnuniyetini, sunduğumuz yüksek kaliteli ürünler ve destek hizmetlerimiz ile sağlıyor ve bunları sürekli geliştirmeye çalışıyoruz.

Hedeflerimizi gerçekleştirmek için sektörel tecrübemizin yanısıra sahip olduğumuz değerlere güveniyoruz. Hızla gelişen yapı malzemeleri pazarının değişen taleplerini karşılayabilecek yetenek ve potansiyelde uzman çalışanları ile şirketimiz insan gücü en büyük sermayemizdir.

Yenilikçi sistem çözümlerinin öncüsü Knauf, uzman çalışanları ile problemleri ortaya çıkmadan çözer.

Kalite Güvence ve Kontrol Sistemleri

Müşterilerimize her zaman daha kaliteli, hızlı, güvenli ve verimli hizmet sunabilmek öncelikli hedefimiz olup, bu sebeple pazara gelişmiş ve özgün çözümler sunuyoruz.

Kalite yönetimimiz sektörel standartları ve yasal zorunlulukları karşılamanın çok daha ötesinde sektöre yön veren, yeni ölçütler belirleyen niteliktedir ve böyle olmaya devam edecektir. Kısaca; Knauf her zaman yeni trendleri belirler, sektöre ivme ve güç kazandırır.

Knauf AŞ İSG Politikası

 • Knauf AŞ, kuru yapı sektöründe, ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürünler üreterek ülkemiz ekonomisine katkı sağlar.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi politikası; süreçlerle yönetime, hedeflerimize uygun kaynak sağlamaya, sistemleri ve performansı sürekli iyileştirmeye, tüm çalışanlarımızın bilincini artırmaya ve sorumlulukları kapsamında liderlik göstermeleri için fırsat tanımaya dayanır.
 • Riskleri ve tehlikeleri belirleyip ortadan kaldırma konusunda çalışmalar yapmak.
 • Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına sebep olacak olayları sistematik olarak yöneterek kazasız çalışma alanlarına sahip olmak,
 • Tüm çalışanlarımızın katılımı ve fikirleri ile şekillenen sürekli iyileştirilen güvenlik kültürünü yaygınlaştırmak,
 • Tüm yasal ve diğer yükümlülükleri yerine getirmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.
 • Knauf AŞ olarak, benimsediğimiz bu ilkeleri davranışlarımıza ve iş yapış biçimimize yansıtmaktayız.

Compliance at Knauf

İş Ahlakı ve Mevzuat

Knauf olarak, güvenilir, dürüst ve tutarlı olmanın işimizde bizi başarıya götüren en önemli araçlar olduğuna inanıyoruz.

Uluslararası bir şirket olmanın verdiği sorumluluk ile faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kanun ve düzenlemelerine riayet ediyor, itibarımızın sürekliliği için çaba ve özen gösteriyoruz.

kurulus

Sektörel Kuruluşlar

Sektörde pek çok ilki başarmış Knauf; sektörün büyümesinde ve ülkemizdeki ürün çeşitliliği, kalite ve standartlarının çağdaş ülkeler seviyesine getirilmesi noktasında da sorumluluk hissetmektedir. Bu yüzden;

 • Teknik standart ve kriterlerin oluşumuna katkıda bulunmak ve bu konudaki gelişmeleri takip etmek
 • Yenilikler ve teknolojik gelişmeler hakkında karşılıklı bilgi paylaşımını sürekli kılmak
 • Sektörel sorunların çözümü konusunda girişimlerde bulunmak
 • Sektörü ilgilendiren seminer, fuar, yayın, vb her türlü aktiviteden haberdar olabilmek
 • Üniversiteler, vakıf ve dernekler, müteahhitler, kamu kuruluşları, vb. ile daha sık işbirliği yapabilmek

amaç ve isteklerini taşıyor, ülkemizde sektörün temsilcisi kurum/kuruluşlarda aktif şekilde temsil ediliyoruz.